Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

4 maja 2021 r. o godzinie 9.00 absolwenci szkół średnich w całej Polsce przystąpili do pracy z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego. 

Matura 2021 wystartowała w reżimie sanitarnym.

Kadra i młodzież III Liceum Ogólnokształcące - w pełnej gotowości!

"Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, 

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości"

                                                                                  Józef Piłsudski

Majowe świętowanie Polaków - nie zapominajmy!

"Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,

wtedy dopiero wszystko się zaczyna". 

                                          Jan Twardowski

30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

"... Bohaterka sławna.

Której ręce i bogactwo zawsze

Stały otworem dla sierot i potrzebujących,

Życzliwość dla strapionych, apteka dla chorych, 

Hojność dla dobrze zasłużonych..."

                                   z sarkofagu Wazówny

Kinga Kłosowska i Hanna Grochowalska znalazły się w gronie laureatów V jubileuszowej edycji konkursu historycznego "Polska - Szwecja między rywalizacją a współpracą".

Prace konkursowe przygotowane przez uczennice naszej szkoły (odpowiednio: praca pisemna i artystyczna) prezentowały postać Anny Wazówny, królewny szwedzkiej, starościny brodnickiej.

Ponadto w zacnym gronie finalistów znaleźli się Wiktoria Marchewka i Ksawery Komasara.

"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby"

                                                                                                              Bertrand Russel.

22 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej edycji konkursu matematycznego KANGUR.

III Liceum Ogólnokształcące było jedyną szkołą ponadpodstawową w powiecie, która wzięła udział w bieżącym roku szkolnym w tym znanym i lubianym konkursie.

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodzieży w woj. kujawsko-pomorskim!

Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie
i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 kwietnia br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych5.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 26 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

W cieniu pandemii, lecz ze wzrokiem skierowanym w stronę ŚWIATŁA....

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące nowej matury, która będzie obowiązywała od roku 2023. Przed nami wiele ważnych zmian.

W dniach 3 - 16 marca 2021 r. tegoroczni maturzyści korzystają z okazji do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności pisząc testy diagnostyczne - tym razem przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W naszej szkole jest to już kolejna wielka próba sił przed majowymi egzaminami maturalnymi. 

CKE ogłosiła harmonogram testów diagnostycznych dla szkół zainteresowanych przeprowadzeniem próbnych egzaminów maturalnych.

Back to top