Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Reprezentacja naszej szkoły pokonała wszystkich rywali podczas czwartkowych zawodów sportowych w piłkę siatkową.

Brawy WY!

20 stycznia 2023 r. młodzież z klas maturalnych III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy bawiła się na tradycyjnym balu na 100 dni przed Maturą.

Jak przystało na Studniówkę, zabawę rozpoczęto okolicznościowym tańcem - polonezem, przygotowanym pod kierunkiem p. Iwony Kwiatkowskiej.

https://www.facebook.com/tvbrodnica/videos/studni%C3%B3wka-2023-r-iii-lo-w-brodnicy/577002540590188/

W czwartek 19 stycznia 2023 r.  grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunem panią Edytą Załęską uczestniczyła w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Chemii w Toruniu.

Zajęcia zrealizowano w ramach kółka chemicznego z projektu Region Nauk Ścisłych.

W sobotę 14 stycznia 2023 r. cztery uczennice reprezentowały naszą szkołę w konkursie chemicznym, który przeprowadzono na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czekamy na wyniki.

Perspektywy umieściły III Liceum Ogólnokształcące na wysokiej pozycji w rankingu 2023, dzięki czemu po raz kolejny możemy szczycić się znakiem jakości przyznawanym najlepszym szkołom w kraju - BRĄZOWĄ TARCZĄ.

To wielki sukces dla nas i naszego miasta.

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-liceow

Jesteśmy wśród najlepszych:

https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/kujawsko-pomorskie-oto-najlepsze-licea-w-naszym-regionie/ar/c5-9178153

https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/kujawsko-pomorskie-oto-najlepsze-licea-w-naszym-regionie/ga/c5-9178153/zd/78886697

11 stycznia 2023 r. w III Liceum Ogólnokształcącym odbył się szkolny etap Memoriału Urszuli Marciniak.

Pasjonaci matematyki mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas kolejnej edycji ważnego konkursu matematycznego.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023r.

Aneksy do informatorów
z poszczególnych przedmiotów

Aneks zawiera m.in. spis wiadomości
i umiejętności określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki

o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023

i 2024 r. (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246)

ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023
i 2024 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

 

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja
o najważniejszych zmianach

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/

 

 

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

 

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

 

Materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

 

 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego:

zbiór materiałów – dla uczniów
 i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

– zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem

– przykładowe nagrania egzaminu ustnego
z języka polskiego

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

- materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023:

materiał jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia
w wypowiedzi pisemnej oraz dwie prace do oceny.

 

- materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu

 i poprawności środków językowych (publikacja 11 stycznia 2023 r.)

- materiał (16.), dotyczący wybranych błędów logiczno-językowych.

(publikacja 12 stycznia 2023 r.)

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/jezyk-polski-filmy-scenariusze-i-prezentacje/

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

 

 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

 

Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii:

– elementy analizy statystycznej w biologii

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 .

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/

 

 

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii:

– dwa opracowania dotyczące elektrochemii

– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/

 

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii:

– logika na egzaminie maturalnym z filozofii

– wypracowanie maturalne z filozofii .

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/filozofia-materialy-dodatkowe/

Materiał dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-sztuki-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii:

dwa materiały dodatkowe dotyczą:

1)     wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych

2)     wypracowania na egzaminie maturalnym z historii.

Uwaga

W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną opublikowane do końca stycznia.

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-materialy-dodatkowe/

 

Teatr Szkolny "PODARTA KURTYNA"  przedstawia spektakl KOPCIUSZEK

Miło nam poinformować, że aż 12 naszych licealistów otrzymało stypendia naukowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

To wielki sukces!

Po dwóch latach pandemicznej przerwy na deski naszego szkolnego teatru powróciła PODARTA KURTYNA ze spektaklem "Kopciuszek".

Premiera tegorocznego przedstawienia odbyła się 21 grudnia br. podczas przedświątecznego spotkania wigilijnego w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy.

Społeczność III LO obejrzałą spektakl 22 grudnia.

Back to top