Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

Na podstawie:

·        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737)

·        Zarządzenia Nr 5/2022 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493 z późn. zm.)

       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej do III Liceum Ogólnokształcącego publikuje listę kandydatów przyjętych:

Klasa 1a - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz fizyka.

Klasa 1b - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz geografia lub wos.

Klasa 1c - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia.

Klasa 1d - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski oraz biologia lub chemia lub wos.

Klasa 1e - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski oraz biologia lub chemia lub geografia lub wos.

Klasa 1f - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

Back to top