Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

Wyniki egzaminów zewnętrznych 2022 jednoznacznie potwierdzają, że wysokie miejsce III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy w zestawieniu rankingowym jest uzasadnione!

Zatem przypominamy:

Tuż przed feriami zimowymi miesięcznik "Perspektywy" opublikował Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników na rok 2022.

To opracowanie oparte na ścisłej metodologii, wspierane przez naukowców i prestiżowe uczelnie, cieszące się renomą od wielu lat.

Jak wypadło III Liceum Ogólnokształcące? Cały czas pniemy się w górę!

Link:

https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow  

https://www.facebook.com/3lobrodnica/videos/pcb.4660825227288758/228647596124737

W rankingu wykorzystywane są dane pochodzące wyłącznie z zewnętrznych źródeł - od okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad oraz Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Spośród wszystkich 2270 liceów w Polsce minimalne kryteria w obliczeniach spełniło 1256 szkół, zaś na liście krajowej sklasyfikowano jedynie 1000 liceów. 

Na tej liście krajowej w gronie wybranych 1000 liceów nasza szkoła zajmuje 571 miejsce i możemy po raz kolejny cieszyć się przyznaną brązową odznaką jakości "Perspektyw". Na liście wojewódzkiej 2022, w której sklasyfikowano 52 licea, III Liceum Ogólnokształcące zajęło 21 miejsce, co stanowi skok aż o 10 miejsc w stosunku do ubiegłego roku i jest to zarazem najlepsza lokata w naszym powiecie.

Można zatem stwierdzić, iż pandemia i związana z nią izolacja oraz kształcenie zdalne aż tak bardzo nie zaszkodziły naszej młodzieży.

Brawo MY!!!

Pamiętajcie: przyszłość jest w naszych rękach.

Pracujemy nad nią systematycznie i z oddaniem, co zaowocowało świetnymi wynikami matur uzyskanymi przez tegorocznych absolwentów. 

Back to top