Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) -
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej do III Liceum Ogólnokształcącego publikuje listę osób przyjętych :

Klasa 1a - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz fizyka lub chemia lub WOS.

Klasa 1b - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz geografia.

Klasa 1c - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski oraz geografia lub wos lub fizyka lub chemia.

Klasa 1d - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski oraz geografia lub wos.

Back to top