Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

90% uczniów III Liceum Ogólnokształcącego zdało tegoroczne egzaminy dojrzałości - oznacza to najwyższą zdawalność w Brodnicy.

Ponadto wielu maturzystów osiągnęło najwyższe 100% wyniki.

W naszej szkole do matury przystąpiło w tym roku 80 maturzystów. Egzaminy zdało 72 uczniów, czyli 90% wszystkich zdających. 8 osób, którym nie powiodło się w maju, ma prawo do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 24 sierpnia, ponieważ nie uzyskali minimalnej wymaganej do zaliczenia liczby punktów z jednego tylko przedmiotu obowiązkowego.

Warto wspomnieć o najwyższych wynikach:

8 uczniów (10% wszystkich zdających) uzyskało 100% z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym  

16 uczniów (20% wszystkich zdających) uzyskało 100% z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym

2 uczniów uzyskało 100% na egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny pełni istotną rolę: daje obiektywną, zewnętrzną informację szkole o efektach jej oddziaływań edukacyjnych oraz pozycjonuje maturzystów w rankingu podczas ubiegania się o przyjęcie na studia. Nasi uczniowie z wielu przedmiotów uzyskali średnie wyniki powyżej średniej krajowej.

Poza wynikami egzaminów w procentach, uczniowie i nauczyciele porównują także swoje wyniki z wynikami w całej Polsce. "Stanina" pozwala uczniom porównać się z innymi uczniami z danego rocznika i to porównanie dla naszej młodzieży wypada bardzo dobrze.

Szkoła odnotowała średni wynik w staninie 6 (ponad 60% uczniów w kraju ma wynik niższy) z następujących przedmiotów: język polski - poziom rozszerzony, matematyka - poziom podstawowy i rozszerzony, język niemiecki - poziom podstawowy, biologia i geografia - poziom rozszerzony, średnie wyniki z pozostałych przedmiotów plasują uczniów w staninie 5 - wynik średni.

Okres pandemii i pracy zdalnej wymagał od uczniów i nauczycieli ogromnego zaangażowania oraz determinacji podczas nauki i pracy. Wysiłek większości uczniów został nagrodzony wysokimi wynikami na egzaminie, z całą pewnością wielu uczniów znajdzie się wysoko w rankingach rekrutacyjnych i dostanie się na wybraną uczelnię.

Gratulujemy wszystkim zdobycia certyfikatu dojrzałości. 

Zaś tym, którzy nie uzyskali jeszcze świadectwa maturalnego życzymy powodzenia podczas egzaminu poprawkowego.

Wyniki III LO:

 

mate.

poz. podst.

j.ang.

poz.

podst

j.pol.

Poz. podst.

wos.

poziom roz.

j.pol.

poziom roz.

fiz.

poziom roz.

j.ang.

poziom roz.

matem.

poziom roz.

biol.

poziom roz.

geog.

poziom roz.

hist.

poziom roz.

j.niem.

poziom podst.

chem.

poziom roz.

szkoła

73,31

85,67

56,53

47,00

60,42

33,89

69,13

38,47

43,69

35,97

32,29

83,00

34,00

województwo

57

79

55

27

49

45

71

37

35

35

39

56

34

Polska

62

82

58

31

52

45

70

40

36

39

39

67

37

nr stanina

6

5

5

 

6

5

5

6

6

6

5

6

5

liczba zdających

80

78

80

1

12

9

62

34

16

33

7

2

12

Back to top