Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

W wyniku procesu rekrutacji 2021 nasi absolwenci zakwalifikowali się do udziału w wydarzeniu o zasięgu ogólnopolskim, jakim są obrady Parlamentu Młodych RP.

Gratulujemy, Panowie!

Parlament Młodych RP to obrady przedstawicieli młodego pokolenia Polaków zebranych w celu dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami współczesnego świata.

Misją Parlamentu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim, kształcenie umiejętności rzetelnego i merytorycznego formułowania argumentów oraz nabycie podstawowych umiejętności debatowania w formie parlamentarnej.

Kadencja Parlamentu trwa do 31 grudnia 2021 r. Pierwsze obrady odbędą się w dniach 1-2 czerwca br. w formie wirtualnej ze względu na ograniczenia pandemiczne. Natomiast sesja listopadowa, według wstępnych ustaleń, planowana jest w trybie stacjonarnym w Senacie RP.

W procesie rekrutacji kandydaci musieli wypełnić stosowny formularz - zaprezentować własną osobę i opisać zaangażowanie społeczne. Ponadto należało sformułować kilka myśli na temat obrad czerwcowych i listopadowych, którym przyświecają hasła:

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. O systemie oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce".

"Polska - wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia."

W gronie 100 szczęśliwych wybrańców znaleźli się tegoroczni maturzyści z naszej szkoły - bracia Jakub i Mateusz Pawłowscy. Udział w obradach Parlamentu Młodych RP to niewątpliwie duże osiągnięcie i zaszczyt.

Jak podają nasi reprezentanci, należą do "Aktywnej Demokracji" - grupy szerokiego porozumienia, zrzeszającej ponadpartyjnie przedstawicieli Parlamentu Młodych 2021.

Młodzi parlamentarzyści już złożyli razem z klubem 5 postulatów:

"POROZUMIENIE DLA EDUKACJI":

1. Wyższe płace nauczycieli - lepsza jakość kształcenia przyszłych pokoleń.

2. Rozwój nauczycieli = rozwój uczniów.

3. Nowoczesna szkoła uczy współczesnego świata.

4. Ocenianie szkolne powinno wspierać, a nie szkodzić.

5. Szkoła równa, wolna i tolerancyjna.

Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy nie ma wątpliwości, że wybrano właściwych przedstawicieli - obaj absolwenci są znani z dużej aktywności społecznej, zaangażowania w ważne sprawy współczesnego świata oraz oddania w pełni podjętym przez siebie przedsięwzięciom zarówno tym mniejszym, lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Back to top