Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

"Maturzysto, pamiętaj:

Twoja przyszłość jest w Twoich rękach!"

Uczniowie klas trzecich napisali próbne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych

W dniach 08 - 11 lutego 2021  tegoroczni maturzyści stawili czoła zadaniom zawartym w próbnych arkuszach egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

W oczekiwaniu na decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej, nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zmierzyć się z okolicznościami w dobrym celu - przygotowania uczniów do konfrontacji z sytuacją egzaminacyjną oraz dokonania ewaluacji stanu wiedzy i umiejętności w warunkach zbliżonych do tradycyjnych, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z pandemią COVID-19.

Pierwszego dnia uczniowie mieli okazję sprawdzić się na języku polskim, w kolejnych dniach na matematyce, języku obcym oraz wybranych przedmiotach dodatkowych. 

Było to niewątpliwie duże przeżycie dla wszystkich i spore wyzwanie natury organizacyjnej. 

Próbne egzaminy pisemne przebiegały spokojnie, według przygotowanego uprzednio harmonogramu.

Teraz wszyscy czekamy na wyniki, które dadzą pewne wyobrażenie o faktycznym stanie wiedzy oraz wskażą, nad czym warto jeszcze popracować.

Nie zmarnujmy czasu, który pozostał do prawdziwych egzaminów maturalnych.

Sukces zależy przede wszystkim od nas samych - naszych wysiłków, wytężonej pracy a przede wszystkim woli, którą trzeba wzmacniać w tym szczególnie trudnym czasie pandemii ogólnoświatowej i pomimo związanych z nią problemów.

Back to top