Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, patrona Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy, podobnie jak w innych szkołach regionu noszących imię papieża Polaka, także społeczność naszego liceum miała okazję wysłuchać wykładu zatytułowanego "Jan Paweł II jako błogosławiony i święty - proces beatyfikacji i kanonizacji".
Z młodzieżą rozmawiał ks. dr hab. Wiesław Kraiński, nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego UMK i oficjał Sądu Biskupiego w Toruniu.
Prowadzący powitał dyrekcję, nauczycieli i młodzież III Liceum Ogólnokształcącego, przekazał symboliczny dar dla szkoły - portret Papieża, po czym rozpoczął wykład od wyjaśnienia różnicy między terminami "błogosławiony" i "święty" oraz krótkiego przybliżenia, jak przebiega proces kanonizacji. Następnie skoncentrował się na samym już Papieżu Polaku, niezwykłej osobowości i człowieku wielu talentów, odwołując się do wspomnień własnych, świadectw bliskich współpracowników Ojca Świętego i zwykłych ludzi.
Prelegent szczególną uwagę poświęcił dwu sytuacjom z okresu pontyfikatu JP2, które doskonale ilustrują naturę Karola Wojtyły, górala, a także serdeczną relację i więź, jaka łączyła Go z ludźmi na wszystkich kontynentach: spotkaniu w Japonii, podczas którego  japońscy gospodarze uhonorowali Papieża wykonując,  nieco łamaną polszczyzną, specjalnie dla Niego i ku Jego niemałemu zaskoczeniu piosenkę "Góralu, czy Ci nie żal?" oraz spotkaniu z zarządem Ferrari, który podarował Wojtyle bolid- miniaturę.
Wykład wzbogacono o fragmenty filmów i pokaz publikacji dotyczących Jana Pawła II. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectwa m. in.  fotografa papieskiego Arturo Mari, który był dosłownie o krok od świętości, towarzysząc Wojtyle przez długie lata wszędzie, w tym w licznych podróżach - pielgrzymkach na całym świecie.
Część wykładu poświęcono również kardynałom mianowanym przez Ojca Świętego.
Wzruszające szczególnie było wspomnienie śmierci Papieża Polaka oraz reakcji ludzi różnych narodowości i wyznania. Żywe obrazy w pamięci przywołane podczas prelekcji pozwoliły zgromadzonym poczuć Jego obecność i uśmiechnąć się do osobistych wspomnień.
 

Back to top