Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

Mamy Mistrzynię Świata!

Zuzanna Śliwińska z klasy 2a nie miała sobie równych - na Mistrzostwach Świata WKA w Karate. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć.

W drugim tygodniu września 2022 r. uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego zwiedzali piękny i upalny Rzym.

Była to kolejna udana wyprawa ze Stowarzyszeniem IMPAKT, z którym szkoła współpracuje od blisko 3 lat.

W dniach 5 - 9 września 2022 r. uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i opiekunami udali się nad Bałtyk.

Obóz integracyjny dla nowych licealistów jest wieloletnia tradycją w III Liceum Ogólnokształcącym.

7 września 2022 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w 11 edycji Narodowego Czytania - akcji popularyzującej czytelnictwo oraz bogactwo rodzimej literatury.

Lekturą, którą prezentowano tym razem były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

W dniach 5 - 9 września 2022 r. młodzież III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w tradycyjnej wycieczce w góry.

Piękne widoki, wspólny wysiłek, czas na refleksję oraz dyskusje o ważnych sprawach sprzyjały integracji.

"Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa.

Jutro jest zawsze świeże od błędów..."

                             Lucy Maud Montgomery

1 września 2022 r. społeczność III Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęła nowy rok szkolny.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022 – 2023
czwartek, 1 września 2022 r.

 III Liceum Ogólnokształcące

Klasy I           - godz. 9.00 – sala nr 13 w budynku LO
Klasy II - IV   - godz. 10.00 – sale lekcyjne spotkanie z wychowawcami

Na podstawie:

·        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737)

·        Zarządzenia Nr 5/2022 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493 z późn. zm.)

       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej do III Liceum Ogólnokształcącego publikuje listę kandydatów przyjętych:

Klasa 1a - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz fizyka.

Klasa 1b - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz geografia lub wos.

Klasa 1c - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia.

Klasa 1d - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski oraz biologia lub chemia lub wos.

Klasa 1e - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski oraz biologia lub chemia lub geografia lub wos.

Klasa 1f - Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

Na podstawie:

·        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737)

·        Zarządzenia Nr 5/2022 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493 z późn. zm.)

       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej do III Liceum Ogólnokształcącego publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Lista osób zakwalifikowanych.

Lista osób niezakwalifikowanych.

Wyniki egzaminów zewnętrznych 2022 jednoznacznie potwierdzają, że wysokie miejsce III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy w zestawieniu rankingowym jest uzasadnione!

Zatem przypominamy:

Tuż przed feriami zimowymi miesięcznik "Perspektywy" opublikował Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników na rok 2022.

To opracowanie oparte na ścisłej metodologii, wspierane przez naukowców i prestiżowe uczelnie, cieszące się renomą od wielu lat.

Jak wypadło III Liceum Ogólnokształcące? Cały czas pniemy się w górę!

Back to top