Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

  • III Liceum Ogólnokształcące

Dzienniczek

Podarta kurtyna

Prezentacja LO

Film III LO

Perspektywy umieściły III Liceum Ogólnokształcące na wysokiej pozycji w rankingu 2023, dzięki czemu po raz kolejny możemy szczycić się znakiem jakości przyznawanym najlepszym szkołom w kraju - BRĄZOWĄ TARCZĄ.

To wielki sukces dla nas i naszego miasta.

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-glowny-liceow

Jesteśmy wśród najlepszych:

https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/kujawsko-pomorskie-oto-najlepsze-licea-w-naszym-regionie/ar/c5-9178153

https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/kujawsko-pomorskie-oto-najlepsze-licea-w-naszym-regionie/ga/c5-9178153/zd/78886697

Od lat systematycznie pniemy się w górę.

W tym roku znaleźliśmy się na 19 pozycji w województwie kujawsko-pomorskim.

Jednocześnie zostaliśmy sklasyfikowni jako najlepsza szkoła w naszym powiecie.

Uczniowie wraz z kadrą pedagogiczną ciężko pracowali na tak dobry wynik. 

W rankingu wykorzystywane są dane pochodzące wyłącznie z zewnętrznych źródeł - od okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad oraz Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W rankingu przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200 liceów w Polsce) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do rankingu. W pełnej wersji publikacji - dostępnej na stronie Perspektyw znajdziemy listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Na tej liście krajowej w gronie wybranych 1000 liceów nasza szkoła zajmuje 510 miejsce i możemy po raz kolejny cieszyć się przyznaną brązową odznaką jakości "Perspektyw". Na liście wojewódzkiej 2023, III Liceum Ogólnokształcące zajęło 19 miejsce, co stanowi awans o kolejne 2 miejsca w stosunku do ubiegłego roku i jest to zarazem najlepsza lokata w naszym powiecie.

Pamiętajcie: przyszłość jest w naszych rękach.

Pracujemy nad nią systematycznie i z oddaniem, co zaowocowało świetnymi wynikami matur uzyskanymi przez absolwentów rocznika 2022. 

Brawo MY!!!

Back to top