Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Na podstawie:

·        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737)

·        Zarządzenia Nr 5/2022 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493 z późn. zm.)

       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej do III Liceum Ogólnokształcącego publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Lista osób zakwalifikowanych.

Lista osób niezakwalifikowanych.

Wyniki egzaminów zewnętrznych 2022 jednoznacznie potwierdzają, że wysokie miejsce III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy w zestawieniu rankingowym jest uzasadnione!

Zatem przypominamy:

Tuż przed feriami zimowymi miesięcznik "Perspektywy" opublikował Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników na rok 2022.

To opracowanie oparte na ścisłej metodologii, wspierane przez naukowców i prestiżowe uczelnie, cieszące się renomą od wielu lat.

Jak wypadło III Liceum Ogólnokształcące? Cały czas pniemy się w górę!

Jak wypadły tegoroczne egzaminy zewnętrzne?

5 lipca wszystko stało się jasne. Nasi uczniowie spisali się świetnie!

                   Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2021/2022:

klasy I – II LO, godz. 9.00,  spotkanie w sali nr 13 budynku LO,

klasy III LO, godz. 10.00,  spotkanie w sali nr 13 budynku LO

22 czerwca 2022 r. nasi najlepsi matematycy odebrali nagrody dla laureatów XXI Kujawsko-Pomorskich Zawodów Matematycznych im. M. Rejewskiego.

Gratulujemy!

20 czerwca 2022 r. w Ratuszu Miejskim w Toruniu nasz uczeń Aleksander Stawski odebrał nagrodę za wyróżnienie w konkursie "Oni tworzyli naszą historię".

Gratulujemy!

15 czerwca 2022 r. klasy drugie świętowały tzw. Połowinki.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2021/2022:

klasy I – II LO, godz. 9.00,  spotkanie w sali nr 13 budynku LO,

klasy III LO, godz. 10.00,  spotkanie w sali nr 13 budynku LO

10 czerwca 2022 r. odbyło się tradycyjne Różyczkowanie.

Było to uroczyste pożegnanie absolwentów ze szkołą, kadrą pedagogiczną i młodszymi kolegami.

Było dostojnie i pięknie.

Pierwszy tydzień czerwca 2022 r. grupa 42 licealistów z III LO spędziła w Londynie.

To już kolejna zagraniczna wycieczka edukacyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie IMPAKT, z którym nasza szkoła współpracuje od 2 lat. 

Back to top